Opinie RIO 2023

 • Uchwała RIO Nr K. 50.95.6.2023 z 14.06.2023r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rymań absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
  104 KB
 • UCHWAŁA RIO NR K.50.95.4.2023 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia.
  107 KB
 • UCHWAŁA RIO NR 50.95.2.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań
  106 KB
 • UCHWAŁA RIO NR 50.95.1.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXXIV/280/22 Rady Gminy Rymań z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2023.
  116 KB

Opinie RIO 2022

 • Opinia RIO Nr K.50-95.9.2022 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030.
  110 KB
 • Opinia RIO Nr K.50-95.8.2022 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na rok 2023.
  110 KB
 • Opinia RIO Nr K.50-95.7.2022 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na rok 2023.
  111 KB
 • Uchwała RIO Nr 50-95/4/2022 z 13.09.2022 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za pierwsze półrocze 2022 r.
  115 KB
 • Uchwała RIO Nr 50-95/2/2022 z 10.06.2022r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rymań absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021
  923 KB
 • Uchwała RIO Nr K.50.349.2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia
  2 MB
 • Uchwała RIO Nr K.50.70.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań.
  147 KB
 • Uchwała RIO Nr K.50.69.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Rymań na 2022 r.
  127 KB

Opinie RIO 2021

 • Uchwała RIO Nr LXXXIX.464.Z.2021 z dnia 10.12.2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na rok 2022.
  178 KB
 • Uchwała RIO Nr LXXXIX.463.Z.2021 z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań.
  180 KB
 • Uchwała RIO Nr LXXXIX.462.Z.2021 z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2022 rok.
  178 KB
 • Uchwała RIO Nr LXI.282.Z.2021 z dnia 15.09.2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za pierwsze półrocze 2021 r.
  2 MB
 • Uchwala RIO Nr XLVII.224.Z.2021 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium.
  313 KB
 • Uchwala RIO Nr XXII.135.Z.2021 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  531 KB
 • Uchwala RIO_Nr I.3.Z.2021 z dnia 07.01.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań.
  855 KB
 • Uchwala RIO_Nr I.2.Z.2021 z dnia 07.01.2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Rymań na 2021 rok.
  888 KB

Opinie RIO 2020

 • Uchwała RIO nr LXXXIX.488.Z.2020 z dnia 16.12.2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budże-towej Gminy Rymań na 2021 rok.
  331 KB
 • Uchwała RIO nr LXXXIX.487.Z.2020 z dnia 16.12.2020 r. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-sowej Gminy Rymań.
  328 KB
 • Uchwała RIO nr LXXXIX.486.Z.2020 z dnia 16.12.2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2021 rok.
  318 KB
 • Uchwała RIO LXIII.292.Z.2020 z dnia 07.10.2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Rymań.
  1 MB
 • Uchwała RIO LIV.247.Z.2020 z dnia 09.09.2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za pierwsze półrocze 2020 r.
  1 MB
 • Uchwała RIO XLVI.221.Z.2020 z dnia 13.07.2020 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium.
  630 KB
 • Uchwała RIO Nr XX.150.Z.2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  2 MB
 • Uchwała RIO Nr III.53.Z.2020 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Rymań na 2020 rok.
  870 KB
 • Uchwała RIO Nr III.52.Z.2020 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań.
  1 MB

Opinie RIO 2019

 • Uchwała RIO Nr CXIX.431.Z.2019 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymań.
  2 MB
 • Uchwała RIO Nr CXIX.430.Z.2019 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2020 rok.
  974 KB
 • Uchwała RIO Nr CXIX.429.Z.2019 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Rymań na 2020 r.
  2 MB
 • Uchwała RIO Nr XCVIII.381.Z.2019 z dnia 27.09.2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Rymań.
  3 MB
 • Uchwała RIO Nr XCIII.367.Z.2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za pierwsze półrocze 2019 r.
  4 MB
 • Uchwała RIO Nr LXIX.295.Z.2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium.
  1 MB
 • Uchwała RIO Nr LV.230.Z.2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań.
  2 MB
 • Uchwała RIO Nr XXVIII.134.Z.2019 z dnia 15.04.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  4 MB
 • Uchwała RIO Nr I.8.Z.2019 z dnia 14.01.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań.
  973 KB

Opinie RIO 2018

 • Uchwała RIO LXXXVI.501.Z.2018 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymań
  1 MB
 • Uchwała RIO LXXXVI.500.Z.2018 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Rymań na 2019 r.
  2 MB
 • Uchwała RIO Nr LIX.348.Z.2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie wydania opinii przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za pierwsze półrocze 2018 r.
  1 MB
 • Uchwała RIO Nr L.301.Z.2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Rymań na 2018 rok.
  795 KB
 • Uchwała RIO Nr XLIII.259.Z.2018 z dnia 06.06.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium.
  738 KB
 • Uchwała RIO Nr XXXIV.196.Z.2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  3 MB
 • Uchwała RIO Nr VII.55.Z.2018 z dnia 12.01.2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Rymań na 2018 rok.
  492 KB
 • Uchwała RIO Nr VII.54.Z.2018 z dnia 12.01.2018 r. w sprawie uchylenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Rymań na 2018 rok.
  326 KB
 • Uchwała RIO Nr II.6.Z.2018 z dnia 05.01.2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2018 rok.
  553 KB
 • Uchwała RIO Nr II.5.Z.2018 z dnia 05.01.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań.
  1 MB

Opinie RIO 2017

 • Uchwała RIO NR CXXXIV.560.Z.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2018 rok.
  453 KB
 • Uchwała RIO NR CXXXIV.559.Z.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymań.
  624 KB
 • Uchwała RIO NR CXXXIV.558.Z.2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Rymań na 2018 rok.
  669 KB
 • Uchwała RIO Nr CVII.426.Z.2017 z dnia 07.09.2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  2 MB
 • Uchwała RIO NR XCIV.395.Z.2017. z dnia 28.07.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Rymań na 2017 rok
  828 KB
 • Uchwała RIO NR LXVIII.299.Z.2017. z dnia 30.05.2017 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium.
  668 KB
 • Uchwała RIO NR XXXVIII.155.Z.2017 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia.
  2 MB
 • Uchwała RIO NR I.6.Z.2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań.
  831 KB

Opinie RIO 2016

 • Uchwała RIO NR CXVII.432.Z.2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetu Gminy Rymań na 2017 r.
  2 MB
 • Uchwała RIO NR CXVII.433.Z.2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymań.
  2 MB
 • Uchwała RIO XCV.350.Z.2016 z dnia 05.09.2016 r. w sprawie wydania opinii o pinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku
  2 MB
 • Uchwała RIO NR LXIII.231.Z.2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium.
  665 KB
 • Uchwała RIO NR XLII.167.Z.2016 z dnia 19.04.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia.
  2 MB
 • Uchwała RIO NR II.14.Z.2016 z dnia 07.01.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymań na lata 2016-2026.
  197 KB

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2007 - 2015

 • Uchwała RIO NR CXVI.469.Z.2015 z dnia 07.12.2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetu Gminy Rymań na 2016 r.
  423 KB
 • Uchwała RIO NR CXVI.470.Z.2015 z dnia 07.12.2015 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymań.
  303 KB
 • Uchwała RIO NR XCII.324.Z.2015 z dnia 28.08.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  620 KB
 • Uchwała RIO NR XXVI.106.Z.2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Gminę Rymań programie postępowań naprawczych.
  820 KB
 • Uchwała RIO NR LV.207.Z.2015 z dnia 26.05.2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie absolutorium Wójta Gminy Rymań z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
  395 KB
 • Uchwała RIO NR XXXVI.145.Z.2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
  752 KB
 • Uchwała RIO NR XXXVI.144.Z.2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu o
  730 KB
 • Uchwała RIO NR XXXIII.120.Z.2015 z dnia 13.04.2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Rymań na lata 2015-2026.
  505 KB
 • Uchwała RIO Nr CXVII.564.Z.2014 z dnia 16.12.2014 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2015-2021.
  2 MB
 • Uchwała RIO Nr CXVII.563.Z.2014 z dnia 16.12.2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2015.
  1 MB
 • Uchwała RIO Nr LXXXVI.393.Z.2014 z dnia 01.10.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę kwoty długu w latach 2014-2021 objętej Wieloletnią Prognozą Finansową.
  435 KB
 • Uchwała Nr LXXIV.354.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08.09.2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.
  567 KB
 • Uchwała Nr XXXII.181.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22.04.2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2013 r.
  750 KB
 • Uchwala Nr I.9.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09.01.2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2014 r.
  170 KB
 • Uchwala Nr I.8.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09.01.2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Rymań na lata 2014-2021.
  284 KB
 • Uchwała Nr XXVII.214.K.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIV/198/13 Rady Gminy Rymań z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej.
  221 KB
 • Uchwała Nr CXIV.495.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.12.2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2014 r.
  196 KB
 • Uchwała Nr CXIV.494.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.12.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Rymań o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021.
  263 KB
 • Uchwała Nr CXIV.493.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.12.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2014 r.
  520 KB
 • Uchwała Nr LXXXVII.344.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansow
  474 KB
 • Uchwała Nr XXXV.166.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2012 rok.
  515 KB
 • Uchwała Nr I/3/Z/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.01.2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Rymań na lata 2013-2021.
  505 KB
 • Uchwała Nr CXXII/488/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.12.2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Rymań o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021.
  202 KB
 • Uchwała Nr CXXII/487/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.12.2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2013 r.
  682 KB
 • Uchwała Nr XCV/338/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17.09.2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej G
  227 KB
 • Uchwała Nr XXXIII/138/Z/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10.04.2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r.
  236 KB
 • Uchwała Nr X/40/Z/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12.01.2012 r. w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego przedłożonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2012 - 2012 i Uchwa
  219 KB
 • Uchwała Nr CXXXVII/500/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2012 r.
  176 KB
 • Uchwała Nr CXXXVII/499/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Rymań o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2021.
  167 KB
 • Uchwała Nr CXXXVII/498/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2012 rok.
  179 KB
 • Uchwała Nr CVI/359/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  202 KB
 • Uchwała RIO nr LXIV.252.Z.2011 z dnia 26.05.2011 r. w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rymań w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
  126 KB
 • Uchwała Nr XXXV/151/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 06.04.2011 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Rymań z wykonania budżetu za 2010 r.
  281 KB
 • Uchwała Nr X/57/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 01.02.2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Rymań na 2011r.
  874 KB
 • Uchwała Nr X/56/Z/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 01.02.2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Rymań na lata 2011-2021.
  2 MB
 • Uchwała Nr CXLVI/516/Z/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22.12.2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcje uchwały Gminy Rymań o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021.
  291 KB
 • Uchwała RIO Nr CXLVI.515.Z.2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2011 r.
  205 KB
 • Uchwała RIO Nr CXLVI.514.Z.2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2011 rok.
  352 KB
 • Uchwała RIO Nr CVIII.305.Z.10 z dnia 15.09.2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rymań informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I-sze półrocze 2010 r.
  184 KB
 • Uchwała Nr XXI/43/Z/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29.03.2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rymań sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.
  207 KB
 • Uchwala RIO Nr CXI.280.Z.2009 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2010 r. prognozy długu publicznego i możliwości sfinansowania planowanego deficytu Gminy Rymań.
  290 KB
 • Uchwala RIO Nr CXI.279.Z.2009 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Rymań na 2010 r.
  252 KB
 • Uchwała Nr LXXXVIII/292/Z/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.12.2008 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2009 r.
  1,020 KB
 • Uchwała Nr LXXXVIII/291/Z/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.12.2008 r. w przedmiocie wydania opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu i prawidłowości załączonej do budżetu na 2009 r. prognozy długu publicznego Gm
  1 MB
 • Uchwała nr XXX/62/Z/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu i prawidłowości załączonej do budżetu na 2007 r. prognozy długu publicznego Gminy Rymań.
  4 MB