Punkt nieodpłatnego udostępnienia
Dzienników Ustaw
i
Monitorów Polskich
lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych do wglądu i do pobierania w formie dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu znajduje się na
I piętrze Urzędu Gminy Rymań pok. nr 24.

 

Punkt ten czynny jest w godzinach pracy
Urzędu Gminy Rymań

                                                                                                                                    WÓJT GMINY