Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują :

merytorycznie w zakresie poszczególnych spraw pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z zakresami czynności.

Za wprowadzenie i modyfikację informacji odpowiada:
Przemysław Trybuchowski
Urząd Gminy Rymań
ul.Szkolna 7
78-125 Rymań
tel. (94) 35 83 127, 35 83 151 wew. 29 lub 26
e-mail: informatyk@ryman.pl