Akcyza

Szczegóły można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Dokumenty

 • ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2023 ROKU II NABÓR.
  143 KB
 • Wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  871 KB
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.
  649 KB
 • Oświadczenie producenta rolnego do wniosku zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE. W celu przyznania pomocy publicznej w rolnictwie w formie Pomoc SA. 107621 oraz Pomoc SA.107291(2023/N).
  56 KB
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  47 KB
 • Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika.
  20 KB
 • Tabela pomocnicza do wyliczenia koni na duże jednostki przeliczeniowe, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca roku poprzedniego, tj. 2022 roku.
  71 KB
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO
  19 KB
 • Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.
  647 KB