Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)
w Urzędzie Gminy Rymań jest Pan Dariusz Florek
e-mail: iod@ordonotitia.pl