Dni i godziny otwarcia, skargi i wnioski

URZĄD GMINY RYMAŃ
78-125 Rymań | ul. Szkolna 7

pracuje w następujących godzinach:
od poniedziałku do piątku w godz. od 07:15 do 15:15


Skargi i wnioski

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  • Wójt Gminy - wtorki w godz. od 14:00 do 15:30
  • Przewodniczący Rady Gminy - czwartki w godz. od 14:30 do 15:30
  • Zastępca Wójta - codziennie w godzinach pracy Urzędu
  • Pozostałe Komórki Organizacyjne Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy.