Wybory Ławników - kadencja 2024-2027

 • Informacja o wyborach ławników do sądów powszechnych.
  2 MB
 • Klauzula informacyjna.
  536 KB

do pobrania:

 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
  238 KB
 • Wzór listy poparcia kandydata.
  384 KB
 • Wzór oświadczenia - posiadana władza rodzicielska.
  349 KB
 • Wzór oświadczenia - postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  521 KB