Dokumenty do pobrania

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  45 KB
 • Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
  40 KB
 • Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  51 KB
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  49 KB
 • Procedura wydania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  30 KB
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  83 KB