URZĄD GMINY RYMAŃ 

ul. Szkolna 7
78 -125 RYMAŃ
NIP: 671-10-43-490
REGON: 000540274

 

UWAGA !!! 

Informacja dla kontrahentów dotyczących danych do wystawienia faktur VAT, rachunków.
Uprzejmie informujemy, że faktury VAT, rachunki należy wystawiać na poniższe dane:

GMINA RYMAŃ

ul. SZKOLNA 7
78 - 125 RYMAŃ
NIP: 671-18-08-627
REGON: 330920720

Tel. (94) 35 83 127, Tel. (94) 35 83 151
Fax. (94) 35 83 127, Fax. (94) 35 83 151, Fax. (94) 35 34 814

Adres e-mail: ug@ryman.pl
Strona internetowa: www.ryman.pl
Strona BIP: bip.ryman.pl

kod terytorialny gminy - 3208052
województwo zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Rymań

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Rymań w banku:
POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ
NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP - kliknij

Adres skrytki nr 1 na ePUAP: /Urzad-Gminy-Ryman/skrytka
Adres skrytki nr 2 na ePUAP: /Urzad-Gminy-Ryman/SkrytkaESP
 


SESJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

23 listopada 2023 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7
z następującym porządkiem obrad: kliknij
 Platforma do składania deklaracji i informacji podatkowych on-line “PRZYJAZNE DEKLARACJE”
 

Przejdź do platformy podatkowej on-line

 

Gmina zachęca mieszkańców do skorzystania z platformy Przyjazne Deklaracje, dzięki której wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5t mogą przygotować deklaracje lub informacje on-line:
- na podatek od środków transportowych,
- na podatek od nieruchomości,
- na podatek rolny,
- na podatek leśny.

Platforma pomoże w wypełnieniu deklaracji lub informacji, wyjaśni trudne urzędowe pojęcia prostym i zrozumiałem językiem dla mieszkańca, automatycznie dobierze stawki, wygeneruje deklaracje wraz załącznikami do PDF. Możesz wydrukować dokumenty podpisać odręcznie, wysłać pocztą lub doręczyć osobiście. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną podpisując je Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo i oszczędność Twojego czasu jest to rekomendowana forma złożenia dokumentów do Urzędu.


OPŁATY ZA ALKOHOL, OŚWIADCZENIA
do 31 maja 2023 roku !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy, że 31 maja 2023 r. upływa ustawowy termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.
 

Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:
POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ
NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to II rata za 2023 r. (podając numer zezwolenia, którego dotyczy).


GOSPODARKA
ODPADAMI


HARMONOGRAM odbioru odpadów

 


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 

Zakładanie firmy nigdy dotąd nie było tak proste

CZYTAJ

Poradnik początkującego przedsiębiorcy - KLIKNIJ