Nieodpłatna pomoc prawna

  • Informacja o nieodpłatnych poradach prawnych w 2019r.
    365 KB
  • Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Lokalizacja i godziny otwarcia - Powiat Kołobrzeski
    37 KB

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kołobrzeskim:
 

https://powiat.kolobrzeg.pl/strona-527-nieodplatna_pomoc_prawna_mediacja_i.html