Działalność gospodarcza CEIDG

Poradnik początkującego przedsiębiorcy - KLIKNIJ

Rejestracja jako płatnik podatku VAT - KLIKNIJ


Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotychczasowy  formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej EDG-1 został  zastąpiony nowym formularzem CEIDG-1.

Formularz wniosku CEIDG-1 i instrukcja wypełnienia wniosku –pobierz


CEIDG

Na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG można  wypełnić  wniosek przez Internet (on-line) przy użyciu kreatora, który podpowie i poprowadzi  krok po kroku przez procedurę.

Podstawą do złożenia wniosku przez Internet  w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. 

Elektronicznego podpisu wniosku można dokonać za pomocą:
1. podpisu elektronicznego (certyfikatu  kwalifikowanego),
2. nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie EPUAP.

 

KOMUNIKAT

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki sąBEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które
założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis
stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.


Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia
ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Zespół CEIDG Ministerstwo Gospodarki

Zakładanie firmy nigdy dotąd nie było tak proste - zobacz schemat

 

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ