Studium i Plan zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu

 • Uchwala Nr XXII/113/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany aktualizacyjnej „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymań”.
  76 KB
 • Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/113/2008 - Tekst „Studium składający się ze wstępu, części A – „Uwarunkowania”, części B – „Kierunki” i syntezy ustaleń.
  1 MB
 • Załącznik Nr 2-A do uchwały Nr XXII/113/2008 - Rysunek „Studium” składający się z mapy A – „Uwarunkowania” w skali 1:20000.
  8 MB
 • Załącznik Nr 2-B do uchwały Nr XXII/113/2008 - Rysunek „Studium” składający się z mapy B – „Kierunki” w skali 1:20000.
  9 MB
 • Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/113/2008 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Studium” w wyniku jego wyłożenia do wglądu publicznego.
  28 KB
 • Uchwała Nr XXIX/166/09 z dnia 18 luty 2009 r. - plan zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty - Koszalin w obszarze Gminy Rymań.
  87 KB
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/166/09.
  5 MB
 • Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/166/09.
  9 MB
 • Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/166/09.
  33 KB
 • Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/166/09.
  30 KB