Informacje o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

  • Informacja za 2023 r.
    286 KB
  • Informacja za 2022 r.
    224 KB
  • Informacja za 2015 r.
    161 KB