Stowarzyszenia:

 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi

Gorawino 44, Pakos Grażyna, tel. 094 358 60 89


Cele statutowe:

- Wspieranie  wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Gorawino w Gminie Rymań;

- Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności;

- Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności mającej szczególnie trudną sytuację życiową i materialną, bezrobotnych i byłych pracowników PGR-ów;

- Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przedszkoli, szkolnictwa podstawowego i innej;

- Inne działania na rzecz ogółu społeczności lokalnej.

Działania to m.in.:

- Prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Gorawinie;

- Otwarcie „Małego Przedszkola” w ramach Projektu Małe Przedszkole w Każdej Wsi;

- Prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, obozów, kursów edukacyjnych, sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

- Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Gorawino;

- Popularyzację idei rolnictwa ekologicznego;

- Wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Gorawino i tworzenie nowych miejsc pracy;

- Wspieranie działania samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich;

- Działanie na rzecz upowszechniania ekoturystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;

- Promocję i organizację wolontariatu.

Osiągnięcie powyższych celów jest możliwe dzięki współpracy z samorządem gminnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rymaniu, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu, Radą Sołecką, Radą Parafialną oraz Ochotniczą Strażą Pożarna  w Gorawinie, a także pracy członków Stowarzyszenia i wielu mieszkańców wsi Gorawino.

 

2. Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania 
„Siła w Grupie”

Gościno, ul. IV Dywizji WP 58/13, tel. 094 351 33 71,
-  Stowarzyszenie czterech gmin: Rymań, Gościno, Siemyśl, Dygowo.

 

Siedzibą  stowarzyszenia w Rymaniu jest Urząd Gminy i reprezentuje go Pani Bogumiła Szczęśniak.

Grupa zakłada:

- Wspólne działanie na rzecz gmin stowarzyszonych m.in. organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych (np. Wielkanoc z tradycją, kiermasze – promujące lokalne produkty i wyroby rękodzielnicze, tradycje Bożego Narodzenia, dożynki, festyny);

- W Gminie Rymań SLGD zorganizowało m.in. :

· Biesiada retro dla starszych,

· Szkolenia: językowe, komputerowe,

· Przygotowywanie dokumentacji zabytków (kościół  w Dębicy).

 

 

 

 


PARTNERZY

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie

Szymanowskiego 17
78-230 Karlino

tel. (+ 48 94) 311 72 47; (+48 94) 716 63 41
 fax.(+48 94) 311 71 16

strona internetowa: www.parseta.org.pl

e-mail: zmigdp@parseta.org.pl