DOKUMENTACJA

 • Rozkład jazdy autobusu na wybory w dniu 15 października 2023 r.
  3 MB
 • Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze właściwości gm. Rymań
  45 KB
 • WYTYCZNE dla OKW_Uchwała nr 211/2023 PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum
  625 KB
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 25 września 2023 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 40 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  2 MB
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 25 września 2023 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 99 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  829 KB
 • POSTANOWIENIE NR 243/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
  704 KB
 • POSTANOWIENIE NR 242/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rymań.
  1 MB
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 15 września 2023 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW.
  63 KB
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rymań z dnia 12 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczy
  24 KB
 • Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
  806 KB
 • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 29.08.2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
  780 KB
 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  16 KB
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  342 KB
 • Informacja Wójta Gminy Rymań z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  62 KB
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  334 KB
 • Postanowienie Nr 142/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II w sprawie podziału Gminy Rymań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  1 MB