Wykaz zgłoszonych zgromadzeń

Data i czas
rozpoczęcia

Planowany
czas trwania

Miejsce

Decyzja
o
zakazie

Załącznik

14.02.2023 r.
godz. 11:00

3 godziny

Rymań  - Ramlewo  -
Krzywopłoty  - Rymań

03.02.2023 r.
godz. 11:00
5 godzin Rymań - Ramlewo -
Krzywopłoty - Rymań