Kadra i Kontakt

 

Urząd Gminy Rymań
ul. Szkolna 7
78-125 RYMAŃ

Tel. (94) 35 83 127
Tel. (94) 35 83 151

Fax. (94) 35 34 814

L.p.

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu i e-mail

1.

Mirosław Terlecki
Wójt

I piętro
Pok. 14

Sekretariat
94 35 83 127

94 35 83 151

ug@ryman.pl

2.Mariola Figurska
Zastępca Wójta

I piętro
Pok. 15

94 35 34 811
lub 94 35 83 127 wew.11

m.figurska@ryman.pl

3.

  Paulina Rymuza-Kluska
Skarbnik Gminy, Referat Finansów

I piętro
Pok. 20

94 35 34 820
lub 94 35 83 127 wew.20  

p.rymuza-kluska@ryman.pl

4.

SEKRETARIAT

Barbara Kanderska
Inspektor ds. organizacyjno - kancelaryjnych

I piętro
Pok. 13

Sekretariat
94 35 83 127

94 35 83 151

b.kanderska@ryman.pl

5.

Anna Dworek
Przewodnicząca Rady Gminy

I piętro
Pok. 16

94 35 83 127 wew.12

6.

 Piotr Szczygielski
Radca Prawny

I piętro
Pok. 16

94 35 83 127 wew.12

7.

 Izabela Obszyńska
Inspektor ds. księgowości podatkowej

I piętro
Pok. 17

94 35 34 813
lub 94 35 83 127 wew.13

i.obszynska@ryman.pl

8.

  Danuta Skowrońska
Inspektor ds. księgowości budżetowej

I piętro
Pok. 18

94 35 34 818
lub 94 35 83 127 wew.18

e.skowronska@ryman.pl

9.

 Justyna Piotrowska
Inspektor ds. podatków i opłat

I piętro
Pok. 17

94 35 34 813
lub
94 35 83 127 wew.13

j.piotrowska@ryman.pl

10.

 Ewelina Borek
Inspektor ds. płacowych i rozliczeń

Parter
Pok. 11

 94 35 34 806
lub 94 35 83 127 wew.36

e.borek@ryman.pl

11.

 Małgorzata Tkacz
Inspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zamówień publicznych

I piętro
Pok. 21

94 35 34 821
lub 94 35 83 127 wew.21

m.tkacz@ryman.pl

12.

 Krzysztof Bujak
Inspektor ds. wojskowych,
obrony cywilnej, obronności i  kadrowych

I piętro
Pok. 22

94 35 34 822
lub 94 35 83 127 wew.22

k.bujak@ryman.pl

13.

Magdalena Maćkiewicz
Inspektor ds. oświaty i sportu

I piętro
Pok. 23

94 35 34 823
lub 94 35 83 127 wew.23

m.mackiewicz@ryman.pl

14.

 Agnieszka Tymek
Inspektor ds. obsługi rady gminy oraz ewidencji działalności gospodarczej

I piętro
Pok. 24

94 35 34 826
lub 94 35 83 127 wew.26

a.tymek@ryman.pl

15.

 Przemysław Trybuchowski
Informatyk, administrator BIP

I piętro
Pok. 24

94 35 34 826
lub 94 35 83 127 wew.26
 

informatyk@ryman.pl

16.

Anna Marciszek
Podinspektor ds. komunalnych

I piętro
Pok. 12

94 35 34 827
lub 94 35 83 127 wew. 27

a.marciszek@ryman.pl

17.

 Jakub Och
Kierownik Stacji Obsługi

I piętro
Pok. 12

94 35 34 825
lub
94 35 83 127 wew.25

j.och@ryman.pl

18.

 Kamila Sandomierska
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz rolnictwa i leśnictwa

parter
Pok. 10

94 35 34 801
lub 94 35 83 127 wew.31

k.sandomierska@ryman.pl

19.

Ryszard Hawańczak
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,Ewidencja Ludności  

parter
Pok. 9

94 35 34 803
lub
94 35 83 127 wew.33

r.hawanczak@ryman.pl

20.

 Mirosław Kurgan
Inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska

parter
Pok. 8

94 35 34 807
lub 94 35 83 127 wew.37

miroslaw.kurgan@ryman.pl

21.

 Karolina Usarek
Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy

parter
Pok. 8

94 35 34 807
lub
94 35 83 127 wew.37

k.usarek@ryman.pl

22.

  Dawid Łojewski
Podinspektor ds. ochrony środowiska


I piętro Pok. 21

94 35 34 821
lub 94 35 83 127 wew.21

d.lojewski@ryman.pl

23.

  Lilla Kornecka
Kasjer

parter
Pok. 1

94 35 34 805
lub 94 35 83 127 wew.35

l.kornecka@ryman.pl


Kadra w
Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej

na stronie GOPS Rymań

- KLIKNIJ -