Wspólnota samorządowa

WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY RYMAŃ

TWORZĄ WSPÓLNOTĘ SAMORZĄDOWĄ ZWANĄ

DALEJ "GMINĄ" , KTÓRA DZIAŁA POPRZEZ

SWOJE ORGANY.