Koordynator do spraw dostępności

Wójt Gminy Rymań

Zarządzeniem Nr 48/2020 z dnia 16 września 2020 r. 

wyznaczył na funkcję koordynatora do spraw dostępności

 

Pana Jakuba Och

tel. 94 35 34 825

e-mail: j.och@ryman.pl