Pomoc dla osób korzystających z jezyka migowego i innych środków komunikowania się

Dnia 1 kwietnia 2012 r. weszła  w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje prawo osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych "osobami uprawnionymi", do skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu  komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanych "świadczeniem" przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym informujemy, że osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,  w  sekretariacie Urzędu Gminy Rymań (I piętro, pok. nr 13).


Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail: ug@ryman.pl,
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej:  94 35 83 127,
  • faxem nr: 94 35 83 151,
  • drogą pocztową na adres : Urząd Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań.

W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej.