Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych

 • KLAUZULA OGÓLNA - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymań w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą.
  68 KB
 • PODMIOTY WNOSZĄCE PETYCJE DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH GMINY LUB ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymań w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą.
  77 KB
 • Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Rymań.
  196 KB
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).
  84 KB
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w Systemie Rejestrów Państwowych SRP - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
  27 KB
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w Systemie Rejestrów Państwowych SRP - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
  32 KB
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych - RDK
  137 KB

Klauzule informacyjne - WYBORY

 • Klauzula informacyjna - zaświadczenie o prawie do głosowania.
  15 KB
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w związku z pełnieniem funkcji członka komisji wyborczej).
  15 KB
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (dane osobowe w Centralnym Rejestrze Wyborców - zaktualizowana 13.02.2024 r.)
  131 KB

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy_wer. PL
  78 KB
 • Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України
  109 KB

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy

 • Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy
  104 KB