DOKUMENTY:

 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego - wyciąg GMINA RYMAŃ
  75 KB
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
  351 KB
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego - wyciąg GMINA RYMAŃ
  193 KB
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego
  5 MB
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości - 2024.04.05
  136 KB
 • POSTANOWIENIE NR …/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 5.04.2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Rymań.
  19 KB
 • POSTANOWIENIE NR …/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 5.04.2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Rymań.
  19 KB
 • Rozkład jazdy autobusu na wybory samorządowe 7 kwietnia 2024 r.
  177 KB
 • Postanowienie Nr 670/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w gminie Rymań.
  467 KB
 • Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (Okręg wyborczy Nr 3).
  2 MB
 • Postanowienie Nr 587/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 14 marca 2024r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  1,005 KB
 • Postanowienie Nr 587/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rymań.
  3 MB
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości - 2024.03.19
  18 KB
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 15.03.2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rymań zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  417 KB
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 15.03.2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rymań zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  2 MB
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 15.03.2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rymań zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  553 KB
 • Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 14.03.2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  266 KB
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu o terminie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych.
  206 KB
 • Postanowienie Nr 575/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 13.03.2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kołobrzegu.
  701 KB
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 11.03.2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
  282 KB
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 11.03.2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4.
  281 KB
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 11.03.2024 r. o losowaniach kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.
  97 KB
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu o przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów na Wójta Gminy Rymań. Harmonogram dyżurów GKW.
  421 KB
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 04.03.2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych Nr 4, Nr 9. Informacja o dyżurach przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych.
  292 KB
 • Zarządzenie nr 12/2024 w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej komisji wyborczych.
  695 KB
 • INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu o składzie, siedzibie i dyżurach.
  517 KB
 • Postanowienie Nr 440/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 23.02.2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu.
  519 KB
 • Postanowienie Nr 439/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 23.02.2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu.
  868 KB
 • PORADNIK - ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej
  1 MB
 • Postanowienie Nr 167/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 05.02.2024 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych powiatu kołobrzekiego do stanu faktycznego.
  2 MB
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Kołobrzeskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu w wyborach samorządowych - 07.04.2024 r.
  54 KB
 • Obwieszczenie Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w wyborach samorządowych - 07.04.2024 r.
  932 KB
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rymań o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych - 07.04.2024 r.
  1 MB
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rymań o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  1 MB
 • Informacja Wójta Gminy Rymań z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
  7 KB
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 30 stycznia 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji
  825 KB
 • KALENDARZ WYBORCZY - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  313 KB
 • Postanowienie Nr 71/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 22.01.2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Rymań na stałe obwody głosowania.
  1 MB
 • Postanowienie Nr 41/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II w sprawie podziału Gminy Rymań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  1 MB
 • Postanowienie Nr 142/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II w sprawie podziału Gminy Rymań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  1 MB
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.11.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim.
  1 MB
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.11.2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim.
  1 MB