DOKUMENTY:

 • Zarządzenie nr 12/2024 w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej komisji wyborczych.
  695 KB
 • INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu o składzie, siedzibie i dyżurach.
  517 KB
 • Postanowienie Nr 440/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 23.02.2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu.
  519 KB
 • Postanowienie Nr 439/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 23.02.2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu.
  868 KB
 • PORADNIK - ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej
  1 MB
 • Postanowienie Nr 167/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 05.02.2024 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych powiatu kołobrzekiego do stanu faktycznego.
  2 MB
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Kołobrzeskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu w wyborach samorządowych - 07.04.2024 r.
  54 KB
 • Obwieszczenie Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w wyborach samorządowych - 07.04.2024 r.
  932 KB
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rymań o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych - 07.04.2024 r.
  1 MB
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rymań o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  1 MB
 • Informacja Wójta Gminy Rymań z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
  7 KB
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 30 stycznia 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji
  825 KB
 • KALENDARZ WYBORCZY - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  313 KB
 • Postanowienie Nr 71/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 22.01.2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Rymań na stałe obwody głosowania.
  1 MB
 • Postanowienie Nr 41/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II w sprawie podziału Gminy Rymań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  1 MB
 • Postanowienie Nr 142/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II w sprawie podziału Gminy Rymań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  1 MB
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.11.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim.
  1 MB
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.11.2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim.
  1 MB