Sposób postępowania wobec działań lobbingowych

  • Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie sposobu postępowania pracowników urzędu gminy Rymań wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
    2 MB