Sołectwa Gminy Rymań_Kadencja 2023 -2027

SołectwoSołtysMiejscowości
1. Rymań

Dąbrowska Edyta

ul. Koszalińska 12A
78-125 Rymań

Rymań, Bukowo,
Gołkowo, Starza
2. Gorawino

Pastuch Jan

Gorawino 61
78-124 Gorawino

Gorawino, Rębice
3. Jarkowo

Biernacka Renata

Jarkowo 17/1
78-124 Gorawino

Jarkowo, Mechowo,
Petrykozy
4. Kinowo

Kowalczyk Dariusz

Kinowo 15
78-124 Gorawino

Kinowo
5. Drozdowo

Sulecki Tomasz

Drozdowo 25A
78-124 Gorawino

Drozdowo, Drozdówko,
Lędowa
6. Dębica

Sandomierska Kamila 

Dębica 20
78-125 Rymań

Dębica
7. Leszczyn

Sosnowski Marek

Leszczyn 21
78-125 Rymań

Leszczyn, Mirowo
8.Rzesznikowo

Kożuszek Henryk

Rzesznikowo 19
78-125 Rymań

Rzesznikowo, Czartkowo,
Jaglino, Kamień Rymański,
Płonino, Rzesznikówko, Skrzydłowo
9. Starnin

Stasiak Stanisława

Starnin 14
78-124 Gorawino

Starnin, Bębnikąt

 

 

Zadania Sołectw:

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania.

2. Współdziałania z Radą Gminy i jej komisjami oraz Wójtem Gminy w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa.

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz sołectwa.

4. Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzenie dochodami z tego źródła, na zasadach określonych przez Radę Gminy.To samo dotyczy również czynności dokonywanych samodzielnie przez sołectwa, w zakresie przysługującego im mienia.

5. Wyrażenie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne.

6. Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym obszar sołectwa.