Sołectwa Gminy Rymań - Kadencja 2023 -2027

Sołectwo

Sołtys

Miejscowości

1. Rymań

Dąbrowska Edyta
ul. Koszalińska 12A
78-125 Rymań

Rymań, Bukowo, Gołkowo, Starza

2. Gorawino

Pastuch Jan
Gorawino 61
78-124 Gorawino

Gorawino, Rębice

3. Jarkowo

Biernacka Renata
Jarkowo 17/1
78-124 Gorawino

Jarkowo, Mechowo, Petrykozy

4. Kinowo

Kowalczyk Dariusz
Kinowo 15
78-124 Gorawino

Kinowo

5. Drozdowo

Sulecki Tomasz
Drozdowo 25A
78-124 Gorawino

Drozdowo, Drozdówko, Lędowa

6. Dębica

Sandomierska Kamila
Dębica 20
78-125 Rymań

Dębica

7. Leszczyn

Sosnowski Marek
Leszczyn 21
78-125 Rymań

Leszczyn, Mirowo

8. Rzesznikowo

Kożuszek Henryk
Rzesznikowo 19
78-125 Rymań

Rzesznikowo, Czartkowo, Jaglino, Kamień Rymański, Płonino, Rzesznikówko, Skrzydłowo

9. Starnin

Stasiak Stanisława
Starnin 14
78-124 Gorawino

Starnin, Bębnikąt

 

Zadania Sołectw:

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania.

2. Współdziałania z Radą Gminy i jej komisjami oraz Wójtem Gminy w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa.

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz sołectwa.

4. Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzenie dochodami z tego źródła, na zasadach określonych przez Radę Gminy.To samo dotyczy również czynności dokonywanych samodzielnie przez sołectwa, w zakresie przysługującego im mienia.

5. Wyrażenie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne.

6. Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym obszar sołectwa.