2014

 • Decyzja BD 6220.01.2013 z dnia 18.11.2014 - "Budowa zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych na komponent paliwowy".
  2 MB
 • Postanowienie WST-K.4242.37.2014.KD.3 - "Zakład Przetwórstwa Odpadów z Tworzyw Sztucznych na Komponent Paliwowy, zlokalizowany na działce nr 175/5 w Leszczynie 47a".
  1 MB
 • Obwieszczenie BD 6220.02.2014 z dnia 09.09.2014 - decyzja "Przebudowa stacji paliw"w miejscowości Rymań ul. Koszalińska 44B.
  1 MB
 • Wezwanie WST-K.4242.37.2014.KD.2 dotyczy: uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Zakład Przetwórstwa Odpadów z Tworzyw Sztucznych na Komponent Paliwowy, zlokalizowanego na działce nr 175/5 w Leszczynie 47a.
  1 MB
 • Obwieszczenie BD 6220.02.2014 z dnia 11.08.2014 - "Przebudowa stacji paliw".
  385 KB
 • Obwieszczenie BD 6220.01.2013 z dnia 06.08.2014 - "Budowa zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych na komponent paliwowy".
  184 KB
 • Obwieszczenie BD 6220.01.2014 z dnia 23.07.2014 - "Zespół Elektrowni Wiatrowych Rymań".
  138 KB
 • Obwieszczenie BD 6220.01.2014 z dnia 11.06.2014 - przedsięwzięcie pn. "'Zespół Elektrowni Wiatrowych Rymań".
  378 KB
 • Obwieszczenie BD 6220.01.2014 z dnia 26.05.2014 - przedsięwzięcie pn. "'Zespół Elektrowni Wiatrowych Rymań".
  317 KB
 • Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia znak B.6740.00056.2014 na rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirowie 14 polegającą na budowie wydzielonej kwatery składowania odpadów niebezpiecznych oraz wydzielonej kwatery składowania odpadów zawierających azbest
  340 KB
 • Postanowienie BD 6220.05.2013 z dnia 01.04.2014
  184 KB
 • Postanowienie BD 6220.04.2013 z dnia 01.04.2014
  185 KB
 • Postanowienie BD 6220.05.2013 z dnia 05.03.2014
  611 KB
 • Postanowienie BD 6220.04.2013 z dnia 05.03.2014
  614 KB
 • Obwieszczenie BD 6220.05.2013 z dnia 05.03.2014 - zmiana danych
  105 KB
 • Obwieszczenie BD 6220.05.2013 z dnia 05.03.2014 "Farma wiatrowa Rymań II"
  1 MB
 • Obwieszczenie BD 6220.04.2013 z dnia 05.03.2014 - zmiana danych
  106 KB
 • Obwieszczenie BD 6220.04.2013 z dnia 05.03.2014 "Farma wiatrowa Rymań I"
  1 MB
 • Obwieszczenie BD 6220.05.2013 z dnia 24.01.2014
  330 KB
 • Obwieszczenie BD 6220.04.2013 z dnia 24.01.2014
  328 KB
 • Obwieszczenie BD 6220.05.2013 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Rymań II.
  78 KB
 • Obwieszczenie BD 6220.04.2013 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Rymań I.
  78 KB