Ogłoszenia z 2024 roku

  • Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę, obręb Drozdowo z dnia 03.07.2024 r.
    1 MB
  • Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę, obręb Leszczyn z dnia 03.07.2024 r.
    1 MB
  • Załącznik: Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości ze środków majątku wspólnego
    239 KB