Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ulicy Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań – 22.04.2021 r.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2021.05.17
  974 KB
 • Odpowiedzi na zapytania_04.05.2021 r.
  481 KB
 • Zapytanie ofertowe
  4 MB
 • Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
  45 KB
 • Załącznik nr 2_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania oraz o braku podstaw do wykluczenia
  10 KB
 • Załącznik nr 3_wykaz osób
  18 KB
 • Załącznik nr 4_wykaz wykonanych usług
  32 KB
 • Załącznik nr 5_umowa
  4 MB
 • Załącznik nr 6_RODO
  15 KB