Ogłoszenia z 2024 roku

  • Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 266/1 ob. Starnin - ogłoszenie z dnia 19.01.2024 r.
    2 MB
  • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 260/30 ob. Drozdowo - ogłoszenie z dnia 19.01.2024 r.
    2 MB
  • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9A/2 ob. Drozdowo - ogłoszenie z dnia 19.01.2024 r.
    2 MB