Dowóz uczniów i dzieci przedszkolnych do Szkoły Podstawowej w Rymaniu w roku szkolnym 2021/2022 – 14.07.2021 r.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty_2021.08.05
  1 MB
 • Informacja z otwarcia ofert_2021.07.30
  436 KB
 • Zapytanie ofertowe_2021.07.14
  4 MB
 • Załącznik nr 1_formularz ofertowy
  83 KB
 • Załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia
  312 KB
 • Załącznik nr 3_oświadczenie
  16 KB
 • Załącznik nr 4_wykaz wykonanych usług
  31 KB
 • Załącznik nr 5_wykaz pojazdów
  16 KB
 • Załącznik nr 6_wzór umowy
  413 KB
 • Załącznik do umowy_umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  238 KB
 • Załącznik do umowy_RODO
  32 KB