Dostawa, montaż i uruchomienie systemu alarmowania i powiadamiania ludności dla OSP w Starninie – 19.05.2021 r.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2021.06.16
  988 KB
 • Odpowiedź do zapytania_2021.05.26
  599 KB
 • Zapytanie ofertowe
  5 MB
 • Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
  33 KB
 • Załącznik nr 2_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania oraz o braku podstaw do wykluczenia
  17 KB
 • Załącznik nr 3_Wykaz dostaw
  33 KB
 • Załącznik nr 4_RODO
  19 KB
 • Załącznik nr 5_Wzór umowy
  23 KB