DOKUMENTACJA

 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
  14 KB
 • Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze właściwości gm. Rymań - 17.06.2020 r.
  16 KB
 • Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - UWAGA ! jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.
  6 MB
 • Postanowienie Nr 224/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  162 KB
 • Postanowienie Nr 223/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rymań.
  270 KB
 • INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
  103 KB
 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  118 KB
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.
  61 KB
 • Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rymań z dnia 09.06.2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
  623 KB
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  267 KB
 • Zgłaszanie kandydatów na członków OKW.
  6 KB
 • Poprawiony wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
  277 KB
 • Informacja WÓJTA GMINY RYMAŃ z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
  6 KB
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  183 KB
 • Załącznik Nr 1 – Wniosek - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  166 KB
 • Załącznik Nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  147 KB
 • Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  192 KB
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  165 KB
 • Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  1 MB
 • POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  579 KB