2 sesja Rady Gminy - 27.05.2024

 • Uchwała Nr II/3/24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w miejscowości Drozdowo.
  298 KB
 • Uchwała Nr II/4/24 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  199 KB
 • Uchwała Nr II/5/24 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  200 KB
 • Uchwała Nr II/6/24 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.
  201 KB
 • Uchwała Nr II/7/24 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej.
  201 KB
 • Uchwała Nr II/8/24w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska.
  203 KB
 • Uchwała Nr II/9/24 w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
  200 KB
 • Uchwała Nr II/10/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań.
  203 KB
 • Uchwała Nr II/11/24 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych na terenach położonych w obrębach Petrykozy, Jarkowo i Drozdowo.
  838 KB
 • Uchwała Nr II/12/24 w sprawie udzielenia dotacji celowej na Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Szczepana w Rymaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dachu kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana w Rymaniu.
  315 KB
 • chwała Nr II/13/24 w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Gorawinie na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dachu kościoła fil. p.w. św. A.Padewskiego w Starninie.
  318 KB
 • Uchwała Nr II/14/24 w sprawie zmian budżetu na 2024 r.
  869 KB
 • Uchwała Nr II/15/24 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2024-2030.
  1 MB