Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu - 2024.04.16

  • Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu - 2024.04.16
    3 MB
  • Klauzula RODO
    17 KB
  • Zarządzenie Nr 30/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu - 2024.05.07
    626 KB