45 sesja Rady Gminy - 21.03.2024

 • Uchwała Nr XLV/356/24 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2024 roku.
  453 KB
 • Uchwała Nr XLV/357/24 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.
  302 KB
 • Uchwała Nr XLV/358/24 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2028 na terenie gminy Rymań.
  307 KB
 • Uchwała Nr XLV/359/24 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy.
  302 KB
 • Uchwała Nr XLV/360/24 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych na terenach położonych w obrębach Petrykozy, Jarkowo i Drozdowo.
  838 KB
 • Uchwała Nr XLV/361/24 w sprawie zmian budżetu na 2024 r.
  1 MB
 • Uchwała Nr XLV/362/24 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2024-2030.
  1 MB