2024 - zadania publiczne w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - 2024.03.08
  552 KB
 • Zarządzenie Nr 14/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadani publicznego pn. "KONKURS - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2024".
  632 KB
 • Zarządzenie Nr 9/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.
  2 MB
 • Zaproszenie do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.
  323 KB