Pomoc Publiczna w 2023 roku

  • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r. (dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników).
    461 KB