Rada Gminy Rymań - nie wpłynęła żadna petycja.

za 2023 r.