Opinie RIO 2024

  • Uchwała Nr 50.95.4.2024 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 25.04.2024 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia.
    108 KB
  • Uchwała Nr K.51.95.1.2024 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 18.01.2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Rymań.
    109 KB