2022

  • Obwieszczenie Starostwa Kołobrzeskiego nr B6740.00228.2021 - wydanie decyzji o pozwoleniu na: budowę obiektu liniowego – sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV w zamian odcinków linii napowietrznej nr 513 od projektowanego złącza ZKSN-4 poprzez projektowane stacje kontenerowe nr 50496 Rymań POM oraz nr 50834 Rymań Osiedle do stacji słupowej nr 550804 Rymań Cmentarz oraz powiązaniami sieci 15 kV i 0,4 kV wraz z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej w miejscowości Rymań.
    761 KB