Obwieszczenia 2021

  • Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.06.2020/2021 z dnia 04.11.2021 r. o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa "Budowa chlewni dla tuczników i warchlaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 365/1, obręb Gorawino gmina Rymań"
    1 MB
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.05.2020 z dnia 02.02.2021 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej - "Budowa instalacji biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą" na części dz. Nr 437/2 obręb Leszczyn.
    1 MB