Obwieszczenia 2020

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.05.2020 z dnia 07.12.2020 r. o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa - "Budowa instalacji biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą" na części dz. Nr 437/2 obręb Leszczyn.
  2 MB
 • Zawiadomienie nr DB.6220.01.2020 o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Mirowie, gmina Rymań - budowa kwater nr 4,5 i 6 na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. Nr 437/2 obręb Leszczyn" - 2020.09.15
  375 KB
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.01.2020 o prowadzonym postepowaniu z udziałem społeczeństwa - "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Mirowie, gmina Rymań - budowa kwater nr 4,5 i 6 na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. Nr 437/2 obręb Leszczyn" - 2020.04.15
  1 MB
 • Zawiadomienie Wójta Gminy Rymań "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania odpadami w Mirowie, gmina Rymań - budowa instalacji do stabilizacji (zestalania) odpadów niebezpiecznych oraz budowa kwater składowania odpadów niebezpiecznych" - 2020.03.23
  637 KB