2013

 • Decyzja BD 6220.02.2013 w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej.
  240 KB
 • Obwieszczenie WOŚ.III.7440.2-1.2013.PW w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6 Nowogard – Kołobrzeg Wschód – woj. zachodniopomorskie”.
  454 KB
 • Postanowienie BD6220.01.2013 ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – wnioskodawca ECOPAL Spółka z o.o.
  313 KB
 • Postanowienie BD6220.01.2013 zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych na komponent paliwowy – wnioskodawca ECOPAL Spółka z o. o.
  76 KB
 • Obwieszczenie BD 6220. 01. 2013 w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych na komponent paliwowy.
  69 KB