Rejestr Działalności Regulowanej

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
  280 KB
 • WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
  130 KB
 • OŚWIADCZENIE
  78 KB
 • Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej - stan 10.09.2021 r.
  10 KB
 • Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej zawierający kody odpadów - stan 10.09.2021 r.
  46 KB
 • Kody odpadów komunalnych podlegające wpisowi do rejestru działalności regulowanej.
  152 KB