Miejsca zagospodarowania odpadów

 • Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
  186 KB
 • Miejsca zagospodarowania odpadów - stan aktualny obowiązujący od dnia 27.12.2016 r.
  1 MB
 • WPGO 2016 - Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego
  6 MB
 • Załącznik nr 1 do WPGO 2016 - Plan Inwestycyjny
  3 MB
 • Uchwała Nr XVIII/321/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028
  46 KB
 • Uchwała Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028
  505 KB