INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Wydział Ochrony Środowiska informuje, że od dnia 24 stycznia 2018r. funkcjonuje:

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwany dalej "rejestrem" – art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach / tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 21 ze zmian./

Baza BDO - Rejestr podmiotów gospodarujących odpadami

  • Pełna informacja dotycząca rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
    94 KB