Analiza stanu gospodarki odpadami

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021
  1 MB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 r.
  1 MB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 r. - korekta nr 2
  1 MB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 r. - korekta 2020.12.09
  1,011 KB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 r.
  1,010 KB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r.
  982 KB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r. - korekta 2018.06.07
  908 KB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r.
  907 KB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 r. - korekta 2017.05.25
  6 MB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 r.
  15 MB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r.
  4 MB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 r.
  1 MB
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013 r.
  566 KB