Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

19 sesja Rady Gminy - 31.05.2012

Uchwała Nr XIX/103/12 w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2011 rok dla Gminy Rymań + załącznik

4.6 MBPobierz

Uchwała Nr XIX/104/12 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej

34 KBPobierz

Uchwała Nr XIX/105/12 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej

29 KBPobierz

Uchwała Nr XIX/106/12 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki zabudowanej

30 KBPobierz

Uchwała Nr XIX/107/12 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki zabudowanej

31 KBPobierz

Uchwała Nr XIX/108/12 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

33 KBPobierz

Uchwała Nr XIX/109/12 w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

235 KBPobierz