Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Budowa Sali wiejskiej i utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębica.

Odpowiedzi na zapytania 18.06.2012 r.

32 KBPobierz

Ogłoszenie

78 KBPobierz

SIWZ

471 KBPobierz

Specyfikacje

B[1].01.00.01_-_Wymagania_ogolne_roboty_budowlane

178 KBPobierz

B[1].02.00.00_ROBOTY_ZIEMNE

39 KBPobierz

B[1].03.00.00_ZBROJENIE_BETONU

46 KBPobierz

B[1].04.00.00_BETON

63 KBPobierz

B[1].05.00.00_PREFABRYKATY-NADPROZA

34 KBPobierz

B[1].06.00.00_KONSTRUKCJE_DREWNIANE_BEZ_STROPU

46 KBPobierz

B[1].08.00.00_ROBOTY_MUROWE

63 KBPobierz

B[1].09.00.00_STROPY

43 KBPobierz

B[1].10.00.00_ROBOTY_POKRYWCZE

48 KBPobierz

B[1].11.00.00_TYNKI

55 KBPobierz

B[1].12.00.00_POSADZKI

64 KBPobierz

B[1].13.00.00_STOLARKA

48 KBPobierz

B[1].14.00.00_SLUSARKA

39 KBPobierz

B[1].15.00.00_ROBOTY_MALARSKIE

55 KBPobierz

B[1].16.00.00_ROBOTY_IZOLACYJNE

52 KBPobierz

B[1].17.00.00_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU

44 KBPobierz

Projekt gazu

Wewnetrzna_instalacja_gazowa-aksonometria-rys.G3

109 KBPobierz

Wewnetrzna_instalacja_gazowa-BIOZ

62 KBPobierz

Wewnetrzna_instalacja_gazowa-opis_techniczny

68 KBPobierz

Wewnetrzna_instalacja_gazowa-rzut_poziomy-rys.G2

140 KBPobierz

Wewnetrzna_instalacja_gazowa-zagospodarowanie_terenu-rys

5.4 MBPobierz

Projekt budowlany

Elewacja_polnocna_A10

43 KBPobierz

Elewacja_poludniowa_A9

129 KBPobierz

Elewacja_wschodnia_A8

98 KBPobierz

Elewacja_zachodnia_A7

35 KBPobierz

Fundamenty_A1A

79 KBPobierz

Fundamenty_A1B

91 KBPobierz

kolorystyka_zmieniona_2_biala_A12

276 KBPobierz

kolorystyka_zmieniona_BIALAA13

265 KBPobierz

Mapa_Debica_sala_wiejska

282 KBPobierz

Opis_Debica

61 KBPobierz

Plan_zagospodarowania_A1A

6.5 MBPobierz

Przekroj_A-A_A5

131 KBPobierz

Przekroj_B-B_A6

91 KBPobierz

rzut_dachu_A4

54 KBPobierz

Rzut_parteru_A2

146 KBPobierz

Rzut_poddasza_A3

92 KBPobierz

Skład_opalu_A14

48 KBPobierz

Stolarka_A11

59 KBPobierz

Strop_nad_parterem_A6A

95 KBPobierz

Strop_nad_parterem_A6B

99 KBPobierz

Przedmiar_Świetlica_wiejska_w_Dębicy

89 KBPobierz

Dach

Dach_w_3D

130 KBPobierz

Dach_w_3D_1

99 KBPobierz

Debica_wiezba_strop_stezenia_szcze

332 KBPobierz

Debica_wiezbapolaczenie_wiazarow_z_murlata

222 KBPobierz

Opis_dachu

36 KBPobierz

swietlica_Ryman_wiezba_strop_stezenia_szcze04.

263 KBPobierz

Plac zabaw

Debica_ST

40 KBPobierz

Dębica_przedmiar

3.3 MBPobierz

DEBICA_gm._Ryman

5.1 MBPobierz

Debica_istniejacy_stan_zagospodarowania_dzialki

5.4 MBPobierz

Debica_projekt_zagospodarowania_dzialki

228 KBPobierz

Debica_projekt_zagospodarowania_zieleni

215 KBPobierz

Debica_schemat_ulozenia_nawierzchni_utwardzonej

50 KBPobierz

Instalacja sanitarna

Aksonometria_wew_instalacji_gaowej

117 KBPobierz

Aksonometria_wody_cieplej_zimnej_i_ppoz

132 KBPobierz

Informacja_BIOZ

66 KBPobierz

Opis_techniczny

75 KBPobierz

Plan_sytuacyjny

5.2 MBPobierz

Profil_podlozny-kanalizacja_sanitarna

139 KBPobierz

Rozwiniecie_co

150 KBPobierz

Rozwiniecie_kanalizacji_sanitarnej

136 KBPobierz

Rzut_Parteru-co

185 KBPobierz

Rzut_parteru-kanalizacja_sanitarna

153 KBPobierz

Rzut_parteru-wew_instalacja_gaowa

149 KBPobierz

Rzut_parteru-wew_instalacja_gazowa

149 KBPobierz

Rzut_parteru-woda_zimna_ciepl_i_ppoz

156 KBPobierz

Specyfikacja_techniczna

120 KBPobierz

swietlica_wiejska_w_Debicy_instalacje_przedmiar_26_01_20

57 KBPobierz

Instalacja elektryczna

Opis_techniczny

95 KBPobierz

rys.nr_2_rzut_przyziemia

292 KBPobierz

rys.nr_3_rzut_poddasza

79 KBPobierz

rys.nr_4-1_tablica_glowna_TG

51 KBPobierz

rys.nr_4-2_tablica_glowna_TG

28 KBPobierz

Swietlica_Debica_rob.elektryczne_przedmiar_02_2012

64 KBPobierz

Swietlica_wiejska_Debica

139 KBPobierz