Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Podania i wnioski

Wnioski o wydanie zaświadczeń przez Wójta Gminy Rymań jako przez Organ podatkowy - dla podatników podatków i opłat lokalnych.

Wniosek o niezaleganiu z płatnością podatków.

31 KBPobierz

Wniosek o wielkości gospodarstwa rolnego i użytków rolnych.

30 KBPobierz