Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Koronawirus - informacje

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Obwieszczenia z 2012 roku

OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.07.2012r. - zawiadamia się, że w decyzji nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. została sprostowana oczywista omyłka pisarska.

752 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rymań o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów: Petrykozy, Mechowo, Jarkowo w gminie Rymań.

27 KBPobierzPodgląd pliku

KOMUNIKAT Wójta Gminy Rymań o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Petrykozy, Kinowo, Mechowo, Jarkowo, gmina Rymań

23 KBPobierzPodgląd pliku

KOMUNIKAT Wójta Gminy Rymań o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań.

24 KBPobierzPodgląd pliku